СООПШТЕНИЕ ВО ВРСКА СО ПАНДЕМИЈАТА НА ВИРУСОТ COVID-19