За нас

Туристичка Агенција Мартин успешно работи од 2006 таа е подружница на друштвото за автотранспорт трговија и услуги  ПАН-ПРОМЕТ,кој егзистира од 1991год.Агенцијата поседува А лиценца.
Располага со високотуристички автобуси ,минибуси и автомобили за 8 патника.
Во склоп на ДПТУ ПАН-ПРОМЕТ  работи и такси служба која располага со повеке возила ,за превоз на патници во и надвор од Македонија.

Туристичката Агенција има за цел развој на домашниот и странскиот туризам,преку организирање на патувања во Европските метрополи(Рим,Венеција,Прага,Виена,Будимпешта идр.),патувања и летувања во соседните земји (Грција,Албанија,Бугарија),зимувања в(Банско,Боровец,Пампорово во Бугарија,Копаоник и Златибор во Србија),потоа ученички екскурзии (во Македонија и надвор од неа) и сето тоа организирано во хотелско и приватно сместување.
Еднодневни екскурзии низ Македонија со отворени и затворени групи.Со цел запознавање на убавините и природните богатства на нашата татковина Македонија.

Ви посакуваме со Т.А Мартин да ги доживеете вашите најубави моменти.