За нас

Пан-Промет е семеен бизнис, на кого главна дејност му е успешно, квалитетно и по Европски стандарди да обавува превоз на патници на претходно договорени релации во државата а и надвор од неа. Пан-Промет располага со повеќе возила-висококвалитетни автобуси, минибуси, возила за осум патника како и автомобили. Пан-Промет има и градска линија којашто врши превоз на патници низ градот секој ден од неделата, но и линија до нашиот главен град-Скопје. Исто така Пан-Промет врши и превоз до Скопје за сите концерти.Возењата се извршуваат од страна на професионални лиценцирани возачи.

Туристичка Агенција Мартин успешно работи од 2006 како подружница на друштвото  ПАН-ПРОМЕТ, кое егзистира од 1991год. Агенцијата поседува А лиценца. Туристичката Агенција има за цел развој на домашниот и странскиот туризам,преку организирање на патувања во Европските метрополи,зимувања, летувања, ученички екскурзи, како и екскурзии низ Македонија со отворени и затворени групи.

Денес во Т.А.Мартин работат седум туристички придружници со реномирана диплома и двајца туристички водичи. Туристичките работници поседуваат и IATA лиценца како и Галилео лиценца за  издавање на авио билети .

Т.А.Мартин е постојана членка на СКТМ(Стопанска комора за туризам на Македонија)

Во 2016 год. Пан-Промет станува сопственик и на Автобуската станица во Велес

Ви посакуваме со Туристичка Агенција Мартин  да ги доживеете вашите најубави моменти.